Napisz do nas na adres:
banki@szwajcaria.net
Najstarszy szwajcarski
Wegelin & Co. Privatbankiers
założony w 1741 roku
został sprzedany bankowi
Notenstein Privatbank AG,
który jest w 100 % własno¶ci±
Raiffeisen Bank.
Jest to wynikiem kłopotów,
jakie bank Wegelin miał na terenie USA.
Władze amerykańskie zarzuciły bankowi,
że posłużyły obywatelom amerykańskim do ukrywania dochodów i nie płacenie podatków od nich. Do czasu zakończenia rozstrzygnięć prawnych pozostaje jedynie oddział amerykański banku Wegelin.
Dzi¶ jest 19.02.2018


Instytucje finansowe


Firmy z każdego kraju ¶wiata mog± posiadać konta w szwajcarskich bankach, o ile spełni± wymagania okre¶lone szwajcarskim prawem bankowym i przepisami wewnętrznymi wybranego banku.

Firma ogrodniczaJe¶li Wasza firma chce ulokować swoje ¶rodki w szwajcarskim banku to trzeba spełnić pewne wymagania.

Je¶li firma ma swoj± siedzibę w Szwajcarii to nie ma żadnego problemu. Bank dokona identyfikacji firmy na podstawie wyci±gu z Rejestru Handlowego (Handelsregister), co bank dokonuje za pomoc± systemu elektronicznego.

W przypadku, gdy firma nie znajduje się w rejestrze handlowym, wówczas firma musi bankowi przedstawić dokumenty firmowe: statut, umowa spółki, b±dĽ równorzędne dokumenty.

Je¶li firma ma swoj± siedzibę poza Szwajcari± to również musi przedstawić takie same dokumenty. Je¶li firma ma siedzibę w kraju, w którym brak rejestru handlowego, wówczas musi przedstawić dokumenty uwierzytelniaj±ce istnienie firmy. Wyci±g z rejestru handlowego lub dokumenty równorzędne nie mog± być starsze niż 12 miesięcy. Starsze dokumenty musz± być uzupełnione o potwierdzenie jakiego¶ organu nadzoruj±cego, lub rewizyjnego, b±dĽ wyposażone w aktualny "Certificate of Good Standing".

Szczególne zasady dotycz± firm tzw. Sitzgesellschaften.

W każdym przypadku wymagane jest przedstawienie bankowi aktualnych (nie starszych niż 12 miesięcy) dokumentów potwierdzaj±cych działanie firmy.
WskaĽniki - giełda w Zurychu:
8089.91, +1.12 %
Kursy walut w południe:
CHF/PLN    |    EUR/PLN
3,9636   4.3051
Genewa siedziba wielu banków
REKLAMA:
Napiszcie do nas jeśli chcecie mieć konto w Szwajcarii
Zobacz inne nasze strony o Szwajcarii: szwajcaria.net | szwajcarskie.net | szwajcarskie.info | szwajcarskiebanki.pl | praca.szwajcaria.net | swisswine.pl | genewskie info | swissmade.com.pl | salonauto.com.pl | swiss-club.pl | berno.com.pl | swisshotels.pl | ticino.pl